In samenwerking met Green Real Estate zijn drie naast elkaar gelegen, kleinschalige en monumentale winkelpanden herontwikkeld tot een moderne winkelruimte van H&M van
ruim 1.700m² over twee lagen.

Deze H&M-winkel is een prachtig voorbeeld van binnenstedelijke herontwikkeling met een historisch en monumentaal karakter.