De Kroonenberg Groep heeft aangegeven dat zij het winkelcentrum Keyserstroom volledig willen moderniseren onder leiding van Centrum Projecten. Het circa 10.000 m³ tellende winkelcentrum wordt daarom ingrijpend verbouwd.

In de plannen spelen ‘beleving’ en ‘ontmoeting’ een belangrijke rol. Daarom wordt het huidige winkelaanbod uitgebreid, horeca wordt toegevoegd en er komt een terras aan de voorzijde. Tevens wordt op het centrale plein een vide van 300 m³ gecreëerd, waardoor een opener, lichter en transparanter beeld ontstaat.

Daarnaast wordt een gloednieuwe bioscoop gerealiseerd met maar liefst vier zalen.