In samenwerking met woningbouwvereniging QuaWonen werkt Centrum Projecten aan de realisatie van nieuwbouw voor een supermarkt van Plus met daarboven 40 (sociale) huurappartementen en een parkeerdak voor bewoners.

Het project is speerpunt in het masterplan voor de wijk “Noord” te Schoonhoven.